loading

Najniższy koszt użytkowania

 OPEL SIĘ OPŁACA. 

Najniższy całkowity koszt użytkowania.

Wybór nowego samochodu to inwestycja mająca długoterminowe konsekwencje. Zanim wydamy nasze pieniądze warto uwzględnić kilka kluczowych eksploatacyjnych pozycji kosztowych. Kwestie, które powinny mieć znaczenie podczas ostatecznej decyzji to potwierdzona niezawodność modelu, niska przewidywana utrata wartości, wysokie parametry techniczne i eksploatacyjne auta, czy poziom wyposażenia w cenie bazowej samochodu. Opel w tych aspektach jest leaderem w swojej klasie. Jesteśmy dumni, że nasze modele zwyciężają w kolejnych niezależnych rankingach i porównaniach.


Dlaczego TCO jest tak ważne?

Czym jest TCO?

Całkowite koszty użytkowania samochodu (TCO – ang. Total Cost of Ownership) to wszystkie normatywne koszty, które w danym okresie użytkowania i przebiegu samochodu ponosi klient. Na TCO składają się utrata wartości samochodu przy odsprzedaży oraz koszty jego użytkowania: zużycie paliwa, serwis i eksploatacja, ubezpieczenie, zakup opon i rejestracja pojazdu.

TCO

Dlaczego TCO jest tak ważne?

Wiele osób przy wyborze samochodu koncentruje się na cenie zakupu, nie myśląc jakie wydatki poniesie później.

Podczas zakupu samochodu warto więc porównywać nie tylko cenę wyjściową, parametry i wyposażenie, ale też całkowity koszt użytkowania pojazdu. W ten sposób możemy świadomie podjąć właściwą decyzję.

Zakup nowego samochodu, szczególnie użytkowego, to inwestycja mająca długoterminowe konsekwencje. Zanim wybierzemy, warto obok ceny zakupu uwzględnić kilka kluczowych kosztowych pozycji eksploatacyjnych.

Istotą są całkowite koszty użytkowania naszego narzędzia pracy, czyli również wydatki związane z utratą wartości, zużyciem paliwa, serwisowaniem, częściami eksploatacyjnymi czy ubezpieczeniem samochodu, bo one decydują o wysokości naszej inwestycji przez kilka kolejnych lat.

Elementy składowe TCO Astra Hatchback

Elementy składowe TCO Astra Hatchback

Elementy składowe TCO Movano

Elementy składowe TCO Movano


Powyższe wyniki Raportu TCO spółki EurotaxGlass’s International, z czerwca 2016 roku, przygotowano na zlecenie Opel Poland Sp. z o.o. Opel Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dane wykorzystane tu w tabelach pochodzące z tego raportu. Kwoty podane w tabelach zostały przeliczone z wartości netto na brutto (+ 23% VAT) oraz zaokrąglone do liczb całkowitych, w związku z czym mogą różnić się od wartości rzeczywistych w zakresie +/- 1 zł.

Powyższe wyniki Raportu TCO spółki EurotaxGlass’s International, z czerwca 2016 roku, przygotowano na zlecenie Opel Poland Sp. z o.o. Opel Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dane wykorzystane tu w tabelach pochodzące z tego raportu. Kwoty podane w tabelach zostały przeliczone z wartości netto na brutto (+ 23% VAT) oraz zaokrąglone do liczb całkowitych, w związku z czym mogą różnić się od wartości rzeczywistych w zakresie +/- 1 zł.
Do góry